פתיחת תפריט ניידים

טפסי שירות לקוחות

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
מקוון
1.
הצהרה על מספר נפשות המתגוררות ביחידת דיור
2.
בקשה להתקנת מד מים בנכס
3.
בקשה לבירור חיוב חריג בעד צריכת מים
4.
בקשה לבירור של חיוב בעד צריכת המים
5.
טופס הכרה בנזילה - מד ראשי
6.
טופס הכרה בנזילה - מד פרטי
7.
בקשה לבדיקת איכות המים בנכס פרטי
8.
בקשה להתקנת מד מים בעל תצוגה רדומה בשבת מד "כרמל גלאט"
9.
ניתוק אספקת המים בנכס
10.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין השכרה
11.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין ירושה
12.
הצהרה על החלפת מחזיקים בגין מכירה
13.
בקשה להצטרפות להוראת קבע
14.
בקשה להצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי