פתיחת תפריט ניידים

רישום קבלנים

הנחיות לקבלן המבקש להיכלל במאגר הקבלנים המורשים מיתב- תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ

מיתב מחזיקה במאגר קבלנים מאושרים בתחומי המים והביוב. מאגר זה משמש לעריכת מכרזי זוטא (מכרזים סגורים) לעבודות קטנות ובינוניות.

מרבית המכרזים במיתב הינם מכרזים פומביים, ולקבלנים הנכללים במאגר זה אין בהם עדיפות.

קבלן המבקש להיכלל ברשימה ישלח את בקשתו, בדואר או בפקס, לידי גברת יעל שאוס אפרת, ראש ענף מכרזים במיתב, בצירוף המסמכים הבאים:

• העתק רשיון קבלן מטעם משרד השיכון והבינוי.
• אישורים על ניהול ספרים וניכוי מס במקור.
• פרופיל חברה/עסק.
• המלצות ואישורים על עבודות קודמות.

כתובת: מיתב- תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ, רחוב העליה השניה 5 (פינת משה הס), פתח-תקווה 
פקס: 03-9306281

מאגרים של בעלי מקצוע בענף התכנון 

חברת מיתב מחזיקה ברשימות של נותני שירותים בענף התכנון.
להלן המאגרים המצויים ברשות מיתב: