פתיחת תפריט ניידים

תעריפי המים

בהתאם להחלטת הרשות הממשלתית למים וביוב, בתאריך 01.01.2010 נכנסו לתוקף כללי המים החדשים שקובעים, בין היתר, את תעריף המים והביוב. על פי הכללים החדשים התעריף מורכב משירותי המים ומשירותי הביוב שמספקת החברה.
 
תעריפי מים וביוב - כללי המים החדשים נכון ל 1/7/2018
 


ש"ח (לפני מע"מ)
מגוריםצרכן ותיק
תעריף מים + ביוב בסיסית5.648
תעריף מים + ביוב גבוה10.635


צריכה אחרת
תעריף מים + ביוב גבוה10.635
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 15 אלף מ"ק9.735
תעריף מים + ביוב גבוה -צרכנים גדולים מעל 250 אלף מ"ק9.485
  
גינון ציבורי
גינון ציבורי5.924
  
חריגה מההקצבה עבור גינון ציבורי 
עד 8%7.405
מעל 8%8.886
  
ביוב בלבד
תעריף ביוב3.989


מוסד עירוני
מוסד עירוני8.613


שירותי כבאות 
תעריף רשות הכבאות וההצלה7.609
  
חקלאות
תעריף כמות א' 19892.284


חריגה מההקצבה עבור חקלאות
עד 10%3.084
מעל 10%5.577


נזילה
עד 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה 5.648
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן ביתי 1.000
מעל 100 מ"ק מעבר לצריכה רגילה לצרכן שאינו ביתי 5.648
 
צריכת מינימום: צרכן יחויב בצריכת מינימום של 3 מ"ק מים לתקופת חשבון, גם אם בפועל צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה. עבור צריכת מינימום החיוב יחויב הצרכן בתעריף הנמוך (צריכה בסיסית).