עדכון מספר נפשות

צרכן - העברת בקשה למסמכים רלוונטיים. מיתב - פתיחת פנייה - עדכון מספר הנפשות במערכת - תעוד הפנייה ואופן הטיפול - סיום הטיפול