עדכון בעקבות נזילה

צרכן: 1. תיקון הנזילה. 2. הגשת בקשה לזיכוי בצרוף המסמכים הנדרשים. מיתב: פתיחת פנייה - הוצאת מכתב ללקוח המציין שהפנייה בטיפול - ביצוע בדיקה, האם יש לזכות את הצרכן? - חישוב סך הזיכוי המגיע לצרכן - זיכוי הצרכן - משלוח מכתב ולצרכן ועדכונו