תשלום לצרכן / החזר

תשלום לצרכן בגין יתרת זכות בחשבון. צרכן: הגשת בקשה בכתב להחזר כספי בגין יתרת זכות בחשבון בצירוף פרטי בנק לצורך ביצוע העברה בנקאית. - מיתב: בדיקת חשבון הצרכן - העברת יתרת הזכות לחשבון הבנק של הצרכן - עדכון חשבון הצרכן במערכת בהתאם