החלפת מד מים

צרכן: הגשת בקשה להחלפת מד מים לצורך בוררות. מיתב: חיוב הצרכן עבור עלות בדיקת הבוררות - יציאה את השטח בצרוף הוראת הביצוע והחלפת המד - הזנת פרטי ההחלפה - העברת מד ישן למבדקה - קבלת תשובה מהמבדקה - עדכון תוצאות הבדיקה במערכת. - אם מד תקין - שליחת מכתב לצרכן לעדכונו בתוצאות הבדיקה - אם מד לא תקין - זיכוי הלקוח בעלות הבדיקה - זיכוי יחסי על התקופה בה מד המים לא היה תקין - שליחת מכתב לצרכן ועדכונו בתוצאות הבדיקה