פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2016

מכרז 107/16 מתן שירותי העתקות אור, צילומים ותויין
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
 
מכרז מספר 106/16 קידוח 16
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
דחיית מועדים לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
 
 
מכרז מספר 105/16 טלפונים סלולרים 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן 
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן
 
מכרז מספר 104/16 שרותי צילום
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  

מכרז מספר 103/16 מכרז ליסינג
דחיית מכרז מספר 103/16 בשפה העברית לחץ כאן
דחיית מכרז מספר 103/16 בשפה הערבית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן 
מכרז 103/16 מועד אחרון להגשת הצעות בשפה העברית לחץ כאן
אישור חתום על דחיית מכרז בשפה העברית - לחץ כאן
 
מכרז מספר 102/16 מכרז לביצוע אחזקת שבר (תיקונים) וחיבורי ביוב ברשתות הביוב הציבוריות של מיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  
 
מכרז מספר 101/16 לשדרוג רישיונות מגרסה Wizcon 9.3 ל- Control Maestro
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן  
 
מכרז מספר 100/16  מתן שירותי תכנון הסדרי תנועה זמניים לעבודות מים וביוב 
לפרטים נוספים בשפה העברית לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית לחץ כאן