פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2019

 
מכרז מספר 100/19 – ביצוע שטיפות ברשתות ציבוריות בקטרים גדולים במיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מפורסמת בזאת הודעה מעודכנת בנוגע למכרז מספר 100/19
ביצוע שטיפות ברשתות ציבוריות בקטרים גדולים במיתב- לחץ כאן
 
מפורסמת בזאת הודעה מעודכנת בנוגע למכרז מספר 100/19
נוסח בערבית - לחץ כאן 
 
 
מכרז מספר 101/19 אספקת מזון
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 102/19 גביה ושירות לקוחות
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן
 
מכרז מספר 103/19 תחזוקת הדומם
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן